MP

MP، مدلهای MP ماکسیمم PoE هستند و هر پورت قابلیت پشتیبانی از 15 وات را دارد.
MP : حرف M به معنی حداکثر(Maximum) بودن توان هر پورت،
حرف P نشانه PoE بودن آن است.
اعدادی که در کنار کلمه MP قرار دارند بیانگر تعداد پورت های سوئیچ می باشند.
مدلهای زیر از سوئیچ های MP سری اسمال بیزینس سیسکو با سرعت 1000 می باشند:
SG350-10MP ، SG350-28MP ، SG350-52MP
مدلهای SF352-08MP، SF350-24MP، SF350-48MP نیز ماکسیمم PoE هستند با سرعت 10/100 می باشند.
بطور مثال مدل SG350-10MP یک سوئیچ 10 پورت است که دارای 8 پورت POE به همراه 2 پورت COMBO SFP می باشد. این مدل در مجموع 124 وات است.
مثال دیگر : مدل SG350-28MP یک سوئیچ 28 پورت بوده که 24 پورت آن POE می باشد و دارای 4 پورت COMBO SFP و در مجموع 382 وات است.