نت تک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرایط نمایندگی تجهیزات زایکو

با زایکو به دنیای ارتباطات نزدیک بپیوندید…

عاملیت فروش:

عامل فروش شخص حقوقی یا واحد صنفی ست که می تواند کاتالوگ، بروشور و محصولات تبلیغاتی زایکو به نام واحد خود چاپ نماید و همچنین نمونه کالا را موجود داشته و برای بازاریابی و فروش محصولات زایکو فعالیت می کند. .عامل فروش تعهدی به انبار کردن کالا و میزان حجم فرو ش مشخصی ندارد.ولی  باید کلیه محصولات را با قیمت مصرف کننده عرضه نماید، و حداقل یکنفر با مدرک ZCSP و ZCIA تمام وقت در محل داشته باشد. قیمت خرید محصولات برای عاملیت فروش مطابق با قیمت همکاری تعیین شده می باشد چنانچه عامل فروش درخواست  نمونه کالا داشته باشد یا باید فاکتور قطعی صادر شود یا تارگت فروش مشخص نماید اما عاملیت فروش مجاز خواهد بود همچنان محصولات زایکو  با قیمت مصرف کننده به فروش برساند..بدیهی ست در این صورت قیمت خرید برای عاملیت فروش موردی و در لحظه مشخص می گردد.شروع عاملیت فروش پس از صدور اولین فاکتور معتبر خواهد بود. هزینه های نصب، پشتیبانی و تعمیر باید مطابق با تعرفه های تعیین شده از طرف نت تک باشد و درآمد حاصل از نصب مستقیما توسط نصاب دریافت می گردد.

نماینده فروش :

شخص حقوقی یا واحد صنفی ست که می تواند کاتالوگ، بروشور و محصولات تبلیغاتی زایکو  به نام واحد خود چاپ نماید و موظف به انبار کردن کالا مطابق با شرایط و ضوابط توافق شده نمایند و جهت ارائه خدمات پس از فروش و فروش حداقل ۲  نفر با مدارک ZCSP و ZCIE به صورت تمام وقت در خدمت داشته  باشد و برای حجم فروش در دوره مشخصی متعهد شده و ضمانت لازم را عرضه کرده و امور تعمیر، گارانتی و نصب را مطابق با تعرفه تعیین شده از طرف نت تک انجام دهد. نماینده فروش می تواند عامل فروش در محدوده جغرافیایی خود مطابق با شرایط و تعرفه های نت تک داشته باشد. قیمت خرید محصولات برای نماینده فروش مطابق با قیمت نمایندگی تعیین شده می باشد. نماینده فروش فقط مجاز به فروش محصولات در منطقه جغرافیایی خود با حداقل قیمت مصرف کننده می باشد.

نماینده فروش انحصاری:

شخص حقوقی یا واحد صنفی ست که شرایط نماینده فروش را داشته ولی میزان حجم فروش تعیین شده و حجم سفارش اولیه آن متفاوت است.. نماینده فروش انحصاری مجاز به فروش به نماینده فروش در محدوده جغرافیایی خود بوده و می تواند عامل فروش نیز در محدوده جغرافیایی خود داشته باشد. نمایندگی انحصاری با توجه به شرایط و ضوابط توافق شده در لحظه امضاء نمایندگی تعلق می گیرد.

question